بایگانی

  • b530c8bf-8401-4ec8-8565-386d2e4cf242_bthumb
    مدیر بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب کاشان عنوان کرد؛

    استقبال کم‌رنگ مردم برای اتصال به شبکه فاضلاب