بایگانی

  • 753.4508
    سبك فرماندهي شهيد همت در گفت‌و‌گو با يكي از همرزمانش:

    حاج همت معلمي تشكيلاتي و فرمانده‌اي منظم بود

پیشنهاد سردبیر