بایگانی

  • 3
    همگام به چهارشنبه سوری-3/مدیر بیمارستان سوانح سوختگی:

    حادثه دیدگان سرپایی مداوا شدند/بیماری را به علت عدم پرداخت هزینه درمان معطل نمی کنیم