بایگانی

  • IMG-20141128-WA0004
    ظهر امروز در خیابان استانداری اصفهان؛

    جرثقیل معلق در هوا حادثه آفرید

  • WEb99CmyC1
    بازماندن 4ساعته فک جوان اصفهانی؛

    رکورد خمیازه در اصفهان شکسته شد