بایگانی

  • drsalam1352
    در دوران روحانی مچکریم ؛

    دکتر سلام ۱۳۵ / فیلم طنز

  • 116238_957
    پیام رهبر انقلاب در پی حوادث دردناک شهادت زائران و تصادف قطار

    دغدغه حل ریشه‌ای حوادث دردناک شهادت زائران و تصادف قطار باید اولویت مسؤولان باشد