بایگانی

  • IMG_3092-248x158
    امام جمعه چادگان:

    زوجین،محور و معیار انتخاب همسر را اسلام و ایمان طرفین بدانند

  • qoran
    افتخاری دیگر برای شهر نمونه قرآنی آران و بیدگل:

    نوجوان ۱۵ ساله آران و بیدگلی حافظ کل قرآن شد

پیشنهاد سردبیر