بایگانی

  • IMG16180637

    سانتریفیوژ نمی‌چرخد؛ حال دانشمندان هسته‌ای خوب نیست