بایگانی

  • photo_2016-06-06_09-43-57
    رئیس قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری اصفهان:

    جلوگیری از تحریفِ معنای واقعی اقتصاد مقاومتی، وظیفه روابط عمومی‌ شهرداری است