بایگانی

  • 2130584141763
    محمّد ابن عبدالله یا محمّد ابن مجید؟

    نگاهی به فیلم محمد رسول الله/ راز دلنشین بودن یک اثر چیست؟

  • Asr44-420x354
    مزمزه بازی با دست پخت مصطفی کیایی

    نقد فیلم/ خیانت «عصر یخبندان» به موضوع خیانت