بایگانی

 • Former Taliban fighters hand over their weapons and join government forces in Herat province.
  روزنامه گاردین مدعی شد؛

  آمریکا توانمندتر از دولت افغانستان برای مقابله با طالبان

 • اشرف غنی2
  راه طولانی اشرف غنی؛

  اشرف غنی برای تاثیرگذاری بر ریاست جمهوری در افغانستان تلاش می کند

 • 3

  پرونده اختلاس پنج تن از وزرای کابینه کرزی به دادگاه فرستاده شد

 • 22
  بررسی تحولات افغانستان بعد از تشکیل دولت وحدت ملی

  دولت شکننده در دوران پسا کرزی