بایگانی

  • 635089760509657092
    مشاور شریعتمداری از برنامه‌های جدید دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه می گوید:

    شما بگویید یارانه تان را کجا واریز کنیم

پیشنهاد سردبیر