بایگانی

  • photo_2015-11-30_13-38-27
    تحلیلی بر نامه دوم رهبر انقلاب به جوانان غرب:

    حمله تروریستی پاریس بازخورد حمایت های غرب از داعش بود