بایگانی

  • photo_2016-09-06_15-33-51
    در پی فاجعه مصیبت‌بار منا:

    حاکمان خبیث سعودی فاجعه منا را پدید آوردند/پوستر