بایگانی

  • 99_99_99_Untitled-1
    مردم و مدیران انقلابی؛

    مردم به حاکمان خود شبیه‌ترند تا به پدرانشان!

  • 115

    اعلام عید فطر؛ شأنیت حاکم شرع در تقویت نظام شیعی