بایگانی

  • 1
    رزمنده هشت سال دفاع مقدس:

    برخی چه در زمان جنگ و چه الان قائل به دفاع نبوده و نیستند