بایگانی

  • kiarostami
    فیلمسازی که در زمان جنگ هم فیلم جنگی ندارد گفت:

    جنگ را اساسا بيهوده مي‌دانم ولی دفاع را نه / من چرا باید حماسه آفرینی رزمندگان را زیر سوال ببرم؟

  • جنگ
    روايتي از يك عراقي كه نمي خواست با اسرانيان بجنگد:

    نامه ای به خانواده سعد

پیشنهاد سردبیر