بایگانی

  • photo_2017-04-19_20-36-48-768x508
    گفتگو با دبیر ستاد امر به معروف استان اصفهان-2

    کم کاری در بحث امر به معروف داریم اما خلأ قانونی نداریم

  • amrmaroof
    دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان:

    مسئولی داشته ایم که با ادله ما برکنار شده است!