بایگانی

  • hou3024
    مشاور و کارشناس مسائل دینی:

    متعبد بودن زنان نشانه معرفت آن ها به امیرالمومنین است

  • تبليغات نطنز
    با حضور کارشناس علوم دینی صورت گرفت؛

    تبیین شیوه های نوین انتقال معارف و مفاهیم دینی ویژه معلمان حوزه دین در نطنز‎

پیشنهاد سردبیر