بایگانی

 • 1245
  امام جمعه ورنامخواست:

  قوه قضائیه با حقوق های نجومی برخورد جدی داشته باشد

 • 1245
  امام جمعه ورنامخواست:

  گرگ های بین المللی لباس چوپان را به تن کرده اند!

 • 1245
  امام جمعه ورنامخواست:

  پوچ گرایی جوانان و جامعه، نتیجه توجه به غرب است

 • 1245
  امام جمعه ورنامخواست:

  روحیه استکبار ستیزی ملت، رمز پیشرفت ایران/ به وابستگان باندهای ثروت و قدرت رای ندهید

 • 1245
  امام جمعه ورنامخواست تاکید کرد:

  لزوم توجه مردم به مصادیق نفوذ در کشور

 • 621473_xTomuxGi

  شاهمرادی شهیدی که مرگ از او فرار می کرد