بایگانی

  • IMG16230572-210x120
    عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت شهرضا:

    طلاب بیش از هر زمان قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشند