بایگانی

  • naghf
    معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اعلام کرد:

    13 هزار موقوفه در استان اصفهان وجود دارد