بایگانی

  • نقوی
    مسوول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اصفهان:

    رقابت‌ها باید طولي باشد، نه عرضي

پیشنهاد سردبیر