بایگانی

 • img_9918
  حمید رسایی در شاهین شهر اصفهان:

  اختلاس محصول تفکر غربگرا/ دولت سه سال مردم را با وعده های دروغ سرکار گذاشته است

 • index
  دومین نامه رسایی به نوه امام‌خمینی (ره)؛

  آسید حسن «خمینی» باش

 • مجلس
  پس از تذکر رسایی

  فریاد «مرگ بر انگلیس» در مجلس طنین‌انداز شد