بایگانی

  • IMG13104447
    مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

    سهم عمده موقوفات در اداره اماکن مذهب

  • n82653493-71847812
    رییس اداره اوقاف شهرستان‌ شهرضا خبر داد:

    50 درصد موقوفه ها تا پایان سال سنددار می‌شوند