بایگانی

  • amir-chakhmagh-02
    مسئول اتحاديه دانش آموزي يزد و روايت دفن شهدای گمنام:

    سناريوي معراجي‌ها اینبار در يزد تکرار شد / دولتی‌ها می گفتند در صورت تدفین شهدا یونسكو معترض مي‌شود