بایگانی

  • IMG_4170
    جانباز فریدنی که هزار قله را فتح کرد/

    بهترین لحظه عمرم گرفتن تقدیرنامه از دست رهبری بود