بایگانی

 • modiriat
  یادداشت/

  شورای شهر محل آزمون و خطا نيست

 • قطنی باف
  یادداشت:

  مسئله شادی مردم و چند سؤال

 • A-Qotnibaf95
  هیاهو در حاشیه تصويب دو فوريت بررسي طرحي در شوراي شهر کاشان؛

  «فعال‌نمایی» در آستانه انتخابات شوراها

 • photo_2016-12-13_13-36-37
  فراز و فرودهای حمل و نقل ریلی کاشان؛

  اتصال به خط آهن تهران – اصفهان مستلزم همراهی مردم/ برای ماندگاری طرح‌های بزرگ بی‌تفاوت نباشيم

 • دیدار مسولین
  حسین قطنی باف

  نگاهی به نشست و برخاستهای منتخب مردم کاشان در ۷۵ روز گذشته