بایگانی

  • 14
    حسین لادانی در یادواره ی شهدای مسجد ولیعصر اصفهان:

    اسلام خواهی مردم اروپا و آمریکا همه از انقلاب ما نشأت گرفته است