بایگانی

  • مظاهری
    رئیس حوزه علمیه اصفهان:

    عید را با گناه و معصیت ضایع نکنید