بایگانی

  • 13920527000573_PhotoA

    سلب اختیارات با ابلاغیه‌ای از سوی توفیقی

  • download

    چه کسانی غیر از احمدی‌نژاد دانشگاه دارند؟