بایگانی

  • IMAGE634469361274531250
    حضرت آیت‎الله جوادی آملی:

    هتک حرمت به رسول خدا نتیجه جاهلیت مدرن اروپایی است