بایگانی

  • IMAGE633789355319062500
    آیت الله العظمی وحید خراسانی در دیدار خادمان حرم امامزاده اسحاق(ع)هرند:

    تعظیم شعائر خداوند از بهترین کارهاست