بایگانی

  • thumbnail-206262_0005
    نگاهی به فرمایش رهبر انقلاب درباره شروط اجرای برجام :

    سند صیانت / کلیپ تصویری

  • IMG14093934
    در اقتدار کلام ولایت فقیه؛

    قاطعیت کلام امام، رژیم آل سعود را به کرنش و همکاری واداشت