بایگانی

  • DSC_0474

    آمدیم اما نه به دعوت او

  • n00117980-b

    امریکا نمی تواند در برابر مقاومت ایران دوام بیاورد