بایگانی

  • shoraha960212011
    همایش شوراهای شهر و روستای فریدونشهر؛

    همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای فریدونشهر

  • emamjomeh
    امام جمعه سمیرم:

    استقلال کشور در گرو اجرای اقتصاد مقاومتی/ حضور پرشور مردم در انتخابات ضامن حفظ کشور است