بایگانی

  • %d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%af
    امام جمعه بادرود:

    جهان اسلام خیانت های هتاکانِ بی ایمانِ سعودی را درک کند