بایگانی

  • ترامپ TRAMP
    در گفتگوهای جداگانه مطرح شد؛

    یانکی‌ها سر و ته یک کرباس‌اند