بایگانی

  • %d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa
    یادداشت

    اجرای صحیح سیاست های ابلاغی انتخابات، حفظ ارزش ها را تضمین می کند