بایگانی

  • tabiz-nezadi
    نماهنگی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تبعیض نژادی آمریکا؛

    نماهنگ/ حقوق بشر به سبک آمریکایی