بایگانی

  • آیت الله مکارم شیرازی
    آیت‌الله مکارم شیرازی:

    در برابر بردگان «زر» با زبان «زور» باید صحبت کرد