بایگانی

 • دلار

  افزایش نرخ رسمی ۲۲ ارز+ جدول

 • دلار

  نقش گروه متصل به بانک مرکزی در گرانی سکه پس از توافق

 • کاهش نرخ ارز - تیتر
  خیز بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز

  دلار در انتظار ژنو!