بایگانی

  • resized_1122461_611

    عکس/ دلفیناریوم برج میلاد

  • dolfin

    دلفین ها مغناطیس را درک می‌ کنند

  • 10221_446

    دیدار پوتین با دلفین