بایگانی

  • ۱۰ محور و صفر اقدام اقتصاد مقاومتی
    ۱۰ محور و صفر اقدام

    صِرف تکرار اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» چیزی را در دنیای واقعی تغییر نمی‌دهد