بایگانی

  • سال 94
    تدبیر رهبری در نامگذاری سال94؛

    تپش هماهنگ قلبها

  • قاسمیان
    فرماندار شهرستان دهاقان در ارائه گزارشی از سفر هیات دولت به اصفهان:

    22 درصد سهم دهاقان از عوارض آلایندگی مجتمع فولاد مبارکه پرداخت می گردد