بایگانی

  • اصفهان-+وقف
    مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه برخوار خبرداد؛

    ثبت وقف جدیدی با نیت برپایی جشن ولایت علوی در جوار بقاع متبرکه