بایگانی

  • آیت الله شبیری زنجانی
    آیت الله شبیری زنجانی:

    انتقاد یک مرجع تقلید از رواج دهه‌های پیاپی عزاداری