بایگانی

  • IMG_2874_1
    معاون فرماندار تیران و کرون:

    ضرورت اجرای مردمی برنامه های دهه فجر

  • IMG_2709_1
    در جلسه ستاد 9 دی و دهه فجر تیران و کرون مطرح شد؛

    ضرورت ایجاد تنوع در برنامه های انقلابی