بایگانی

  • IMG16191017
    4 سال بلاتكليفي قانون «جمعيت و تعالی خانواده»؛

    رشد جمعیت منفی شد

  • bikari

    مادر همه آسیب‌های اجتماعی همین بیکاری است