بایگانی

  • n00030797-r-b-001
    نماینده مردم اصفهان در مجلس:

    در شرایط فعلی دولت دچار کمبود بودجه می‌شود