بایگانی

  • 1namayande
    نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس دهم:

    مفاسد اقتصادی خط قرمز مجلس است/ با رشوه برخورد قاطع می کنیم